macko-07

Cvičenie na zdravý chrbátik, prevencia plochých nôžok

Tento krúžok sme zabezpečili, lebo si uvedomujeme, aké je v dnešnej inovatívno-technologickej dobe dôležité venovať pozornosť správnemu držaniu tela. Dúfame, že poteší nielen detičky, ale aj Vás, rodičov. Detské telo je vo vývoji, treba ho neustále sledovať, podchytiť prípadné neduhy a usmerňovať jeho správny rast a vývoj. Preto spolupracujeme aj so skúsenou detskou fyzioterapeutkou Bibiankou, ktorá nám hravo a  efektívne ukáže, ako na to. Cvičeniami a správnym použitím ježkovitých pomôcok sa nielen zabavíme, ale si aj správne nastavíme naše telíčka.

To, že milujeme prírodu a radi objavujeme ako funguje svet okolo nás, využijeme aj pri starostlivosti o našu záhradku. S detičkami si vytvoríme vlastnú zeleninko – bylinkovú záhradku, o ktorú sa budeme pravidelne starať, okopkávať, polievať a všetko, čo s tým súvisí. Na návštevy k nám bude pravidelne chodiť aj naša záhradkárka Janka, ktorá nás vždy priučí najrôznejším záhradkárskym fígľom.

Aj o naše zúbky sa vieme postarať

Správna zubná hygiena je pre nás veľmi dôležitá a tak nás dvakrát ročne príde priamo do škôlky navštíviť aj pani zubárka. Vieme, že zúbky si čistiť treba pravidelne a poctivo, no pani zubárka nám vždy ponúkne viaceré „zlepšováky“ ako sa jednoducho vyhnúť zbytočným kazom. Ukáže nám, ako sa majú zúbky správne čistiť, vysvetlí nám, ktorým jedlám a zlozvykom by sme sa mali vyhýbať a dokáže nám, že sa lekárov netreba báť.

gallery-image-09

K čomu detičky vedieme

V našom centre venujeme drobcom veľa priestoru a pozornosti. Teší nás pozorovať ich vývoj, spôsob rozmýšľania, postupné zlepšovanie motoriky, reči, zručnosti, vytrvalosti, zaužívania si najrôznejších zvykov,... Pripravili sme pre ne kopec (vedených) aktivít, no, samozrejme, nechávame priestor aj na voľnú hru, ktorá je pre správny vývoj dieťatka veľmi dôležitá.

Nenápadne a nevtieravo ich vedieme k samostatnosti – od obliekania sa, zaväzovania šnúrok až po dodržiavanie zásad správneho stolovania či hygieny. Postupne ich zapájame do (pre nás prirodzených) aktivít ako napr. upratovanie stola po spoločnom stolovaní, udržiavanie poriadku medzi hračkami, pomoc mladším členom s obliekaním, ale aj starostlivosť o vlastnú záhradku. Učíme ich zodpovednosti odviesť dobrú prácu. Každý dobrý počin či šikovnosť chválime, a práve to je pre deti najpodstatnejšie – úprimne ich to teší, učia sa byť na seba hrdí a poznajú ten príjemný pocit, ktorý si človek zažíva, keď ho niekto pochváli či obdivuje.

Na jednej strane sme kamaráti a nie je problém zabaviť sa s nami, ale zároveň vyžadujeme úctu a rešpekt (voči nám – pedagógom a všetkým zamestnancom škôlko - jasličiek), aby už aj deti pochopili, že sa treba vedieť vhodne správať, vážiť si ľudí, ktorí už v živote niečo skúsili, dokázali a dosiahli. Nazbierané niekoľkoročné skúsenosti sme zužitkovali a veríme, že sme tak pripravili miesto, kam Vaše detičky budú chodiť rady a kde sa im my – mladý tím pedagógov – vynasnažíme odovzdať to najlepšie z nás. K plnej detskej, Vašej i našej spokojnosti.