Little Londoners 3 + years)
36 + month old
8-10 class size

Toddler Room

Deti v tomto veku už dokážu spracovávať viac podnetov. Preto sme si pre nich pripravili širokú škálu aktivít, ktoré hravou formou rozvíjajú osobnosť dieťatka. Okrem Štátneho vzdelávacieho programu Isced 0 je tu zábavný interaktívny program šitý na mieru pre naše – vaše deťúrence. Samozrejme, všetko prebieha v angličtine. Pod dohľadom našich skúsených pedagógov sa aj cudzí jazyk hravo dostáva do uška každého dieťatka a čo nevidieť ho začnú spontánne používať už aj u vás doma. Pripravte sa na speakovanie!

Snažíme sa vštepovať detičkám správne hodnoty – od vzájomnej komunikácie, cez spolunažívanie, riešenie problémových situácií, pomoc,… Podporujeme ich v samostatnosti, potrpíme si na správne stolovanie, učíme sa hygienickým návykom, zaväzujeme šnúrky, polievame kvietky,… Vychovávame z nich životaschopných drobcov, ktorých len tak čosi nerozhádže.

Radi skúmame vlastnosti vody a piesku, lepíme, maľujeme, kreslíme, tvarujeme hmotu, zlepšujeme sa v strihaní, spievame pesničky a čítame, denne sa vyšantíme v záhradke, učíme sa podeliť sa, byť trpezliví a vyčkať, kým na nás príde rad.

Podporujeme samostatnosť, no vždy sme nablízku podať pomocnú ruku. Socializujeme sa, učíme sa práci v skupinke, ale aj samostatne. Taký je náš svet. Radosť v ňom žiť!

Questions & Answers

Do nášho centra The Baby One prijímame detičky od 8 mesiacov, po individuálnej dohode je možné prijať aj mladšie dieťatko. Registrácia prebieha kedykoľvek v priebehu roka, pokiaľ máme k dispozícii voľné miesto. Doklady potrebné na registráciu dieťaťa:
● Vyplnená žiadosť o prijatie
● Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
V našom zariadení poskytujeme možnosť čerpania Príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280,- EUR na mesiac. Žiadať o príspevok je možné do veku 3 rokov dieťaťa, ktorý poskytuje ÚPSVaR SR.
Pri umiestnení dieťatka v našom centre vám bude rodičovský príspevok vyplácaný v plnej výške.
Informácie o Príspevku na starostlivosť o dieťa