Wacky Whales ( 1 – 2 years)
12 - 24 month old
6 class size

Baby room

Už pri nahliadnutí cez kľúčovú dierku do triedy našich najmenších vás osloví prívetivá atmosféra, nádych domova a podnetné prostredie. Pri tvorení tohto „baby sveta“ sme vychádzali z potrieb našich drobcov. Nachystali sme im svet, kde sa snúbi bezpečie, kreativita a dobrodružstvo.

Na našich najmenších šplhúňov čakajú tvorivé kútiky plné kreatívnych hračiek. Môžu si tu odskúšať, stimulovať a cibriť svoje zmysly.  Množstvo najrôznejších aktivít od výmyslu sveta, ktoré si získajú každého malého prieskumníka.

  • Maľovanie rúčkami
  • Hra s vodou
  • Baby touch books
  • Spievanie a hudba

Detičky tu majú svoj vlastný režim, ktorý sa prispôsobuje ich potrebám. Milujúca a vždy usmievavá pani učiteľka rieši s prehľadom každé želanie vášho drobca, i tie vrtošivé.

Aj keď to u našich najmenších nie je také očividné, znalosť angličtiny, ktorú im vštepujeme spontánne, zúročia a naplno prejavia keď sa vážnejšie rozrozprávajú.

Koniec koncov, poznáte to. Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom (aj keď zatiaľ menšieho vzrastu).

Neodmysliteľnou súčasťou našich dní sú aj hry na čerstvom vzduchu a starostlivosť o našu domácku záhradku. Čerstvý vzduch, slniečko, či kvapky dažďa – aj to je svet, ktorý u nás okúsia aj tí najmenší. Radosť býva veliká-preveliká!

Questions & Answers

Do nášho centra The Baby One prijímame detičky od 8 mesiacov, po individuálnej dohode je možné prijať aj mladšie dieťatko. Registrácia prebieha kedykoľvek v priebehu roka, pokiaľ máme k dispozícii voľné miesto. Doklady potrebné na registráciu dieťaťa:
● Vyplnená žiadosť o prijatie
● Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
V našom zariadení poskytujeme možnosť čerpania Príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280,- EUR na mesiac. Žiadať o príspevok je možné do veku 3 rokov dieťaťa, ktorý poskytuje ÚPSVaR SR.
Pri umiestnení dieťatka v našom centre vám bude rodičovský príspevok vyplácaný v plnej výške.
Informácie o Príspevku na starostlivosť o dieťa